Re-integratie
Outplacement
Coaching

Re-integratie

Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter bent u verplicht alles in het werk te stellen om uw werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces. Dit kan zijn in de oorspronkelijke functie of een andere functie in uw bedrijf; dit wordt spoor 1 genoemd.

Is hier geen zicht op dan dient u voor alsnog de werknemer een re-integratietraject spoor 2 aan te bieden. Dit vraagt van u en uw werknemer de nodige energie en tijd. Aandacht moet in vele situaties verdeeld worden over de twee genoemde trajecten en soms ook over de door de werknemer gevolgde trainingen of medische ondersteuning.

Mogelijk bent u eigen risicodrager en heeft u een werknemer in dienst die al meer dan twee jaar ziek is. U gunt deze werknemer een nieuwe plek binnen het arbeidsproces, zij het bij een andere werkgever omdat uw bedrijf geen mogelijkheden meer heeft. Er is dan sprake van spoor 3.

U wilt in beide trajecten (spoor 2 en spoor 3) nieuw perspectief voor uw werknemer in relatie tot een realistisch beeld van de arbeidsmarkt en tenslotte een waterdicht dossier (Werkwijzer Poortwachter-proof). Uw werknemer wil een baan die aansluit op zijn of haar interesses, kwaliteiten en fysieke en mentale mogelijkheden.

Ik begeleid uw medewerker graag in het vinden van een passende baan. Ik bied hierbij maatwerk en sluit aan op de mate van zelfstandigheid van de cliënt. Wat houdt deze begeleiding in? Klik hier voor een beknopt overzicht van de modulair in te zetten activiteiten.

Wat kost een re-integratietraject 2e spoor?

Bij ieder traject wordt uitgegaan van maatwerk; er wordt gekeken naar de mogelijkheden en kwaliteiten waarover de werknemer beschikt en welke dienen te worden aangevuld. Het trajectplan wordt modulair vastgesteld doch zal altijd Werkwijzer Poortwachter-proof moeten zijn. Dit geldt ook voor de rapportages (betreffende de intake-, oriëntatie-, bemiddeling- en eindfase) die aangeboden worden. Het gaat over voldoende inspanning in het kader van Wet Verbetering Poortwachter.

We gaan voor een regulier betaalde baan die aansluit op de kernkwaliteiten, privéomstandigheden en conditie van de cliënt overeenkomstig de bevindingen in de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of de Lijst Arbeidsmogelijkheden (LAB). Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan is een werkervaringsplaats of detachering mogelijk als tussenstap. Uiteindelijk is de werknemer wel in staat zelfstandig de arbeidsmarkt te benaderen.

Per fase van 3 maanden wordt bekeken of het traject dient te worden verlengd.De samenstelling van de modulen wordt vooraf bepaald tijdens het intakegesprek. De kosten hangen af van de modulen die ingezet gaan worden.

Na een vrijblijvende kennismaking wordt een offerte gemaakt. Na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever wordt op basis van het intakegesprek een gedetailleerd plan van aanpak aangeleverd. Deze fase is echter niet vrijblijvend. Mocht het traject door onverwachte omstandigheden niet worden voortgezet, dan wordt voor de intake en het plan van aanpak totaal € 175,- exclusief btw in rekening gebracht.

Een traject uitgaande van 6 maanden omvat 2 persoonlijke gesprekken per maand, tussentijds telefonisch en mailcontact, een 3-maandelijkse rapportage en een eindrapportage. E-coaching behoort eveneens tot de mogelijkheden. Het tarief ligt tussen de € 2500 en € 4000 exclusief btw.

Tarief van een haalbaarheidsonderzoek: € 495 exclusief btw.

Informatie en contact over re-integratie 2e spoor

Maak gebruik van het contactformulier aan de linkerkant, neem rechtstreeks contact op via 06-43790138 of stuur een terugbelverzoek naar hoogstedecoaching@kpnmail.nl

Ik neem binnen 24 uur contact met u op.