Re-integratie
Outplacement
Coaching

Re-integratie

Helaas bent u door persoonlijke omstandigheden niet meer in staat uw oorspronkelijke functie uit te oefenen. Of de periode van herstel komt onder druk te staan, waardoor u inspanningsverplichtingen krijgt op basis van de Wet verbetering poortwachter. Enerzijds bent u verplicht alles in het werk te stellen om terug te keren in uw oorspronkelijke functie of in een andere functie bij uw huidige werkgever; dit wordt spoor 1 genoemd. Anderzijds dient u acties te ondernemen om passend werk te vinden bij een andere werkgever. Dit noemen we het re-integratietraject spoor 2. Dit vraagt van u en uw werkgever de nodige energie en tijd. Uw aandacht moet verdeeld worden over de twee genoemde trajecten en soms ook over trainingen die u volgt in het kader van uw herstel.

Het kan ook zijn dat u zich in een uitkeringssituatie bevindt, zoals de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten); ook u kunt (her-) ontdekken waar uw kwaliteiten en mogelijkheden liggen om een passende baan te vinden.

U wilt graag een baan die aansluit op uw interesses, kwaliteiten en fysieke en mentale mogelijkheden. Een baan waarbij uw werkplezier (weer) wordt aangeboord.

Ik begeleid u graag in het vinden van deze passende baan. Ik bied hierbij maatwerk en sluit aan op uw mogelijkheden en mate van zelfsturing. Klik hier voor een beknopt overzicht van de modulair in te zetten activiteiten.

Wat kost een re-integratietraject 2e spoor?

De kosten hangen af van de modulen die ingezet gaan worden. Wat kunt uzelf en waarin heeft u ondersteuning nodig? De samenstelling van de modulen wordt vooraf bepaald, per fase van 3 maanden.

De kosten hangen af van de modulen die ingezet gaan worden. De samenstelling van de modulen wordt vooraf bepaald, per fase van 3 maanden.

Een traject uitgaande van 6 maanden omvat 2 persoonlijke gesprekken per maand, tussentijds telefonisch en mailcontact en een 3-maandelijkse rapportage. Het tarief ligt tussen de € 2500 en € 4000 exclusief btw.

Na een vrijblijvende kennismaking wordt een offerte gemaakt. Na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever wordt een gedetailleerd plan van aanpak aangeleverd; deze fase is echter niet vrijblijvend. Mocht het traject door onverwachte omstandigheden niet worden voortgezet, dan wordt voor dit plan € 250 exclusief btw in rekening gebracht.

Tarief haalbaarheidsonderzoek: € 495 exclusief btw.

Informatie en contact over re-integratie

Maak gebruik van het contactformulier aan de linkerkant, neem rechtstreeks contact op via 06-43790138 of stuur een mail naar hoogstedecoaching@kpnmail.nl

Ik neem binnen 24 uur contact op om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen.